تور مشهد نمونه خرداد 95

در مورد تور مشهد بدانيم :

* تمامي تورهای مشهد آژانس چهارفصل با پروازهای ایرباس و یا بويينگ انجام ميشود.

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل همه روزه در 10 ساعت پروازی مختلف انجام ميشود بنابراين مسافران محترم تور مشهد می توانند زمان رفت و برگشت خود را با توجه به وجود ظرفيت خالی پروازها به دلخواه انتخاب نمایند.

* بليت ها، واچر هتل و ساير مدارك تور مشهد به صورت الكترونيكي صادر ميشود و مسافريني كه تمايل دارند غير حضوري رزرو خود را انجام دهند و يا قادر به مراجعه حضوری نيستند ميتوانند پس از واريز وجه، مدارك خود را به صورت ايميل و يا فاكس و يا در داخل فرودگاه دريافت كرده و سفر خود را انجام دهند

* ارائه شناسنامه برای احراز محرميت براي تمامي هتلهای داخلی الزامی است.

* ساعت چك اين و چك اوت هتلها به ترتيب 14 و 12 ميباشد بنابراين هنگام انتخاب ساعت پروازی تور مشهد خود به اين زمانبندی دقت كنيد . مسافرینی كه زمان پرواز انتخابی آنها خارج از اين زمان است ميتوانند در اين مدت وسايل خود را به لابي هتل تحويل داده و از زمان باقيمانده براي زيارت، خرید و... استفاده نمايند .

 


تور مشهد هتل سیمرغ

تور مشهد بهار 95 | تور مشهد خرداد 95

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: ... تومان

***********************************************

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

********************************************

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 42632و 8853060

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد هتل زيتون

تور مشهد هتل زیتون


تور مشهد بهار 95 | تور مشهد خرداد 95

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: ... تومان

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609 و 42632

***************************************************

تور مشهد هتل آپارتمان ترنم

هتل ترنم مشهد


تور مشهد بهار 95 | تور مشهد خرداد 95

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609 و42632

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد هتل مجلل درويشی

تور مشهد هتل مجلل درويشی


تور مشهد بهار 95 | تور مشهد خرداد 95

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: ...تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه، سرويس رایگان به حرم

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609 و 42632

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد هتل هليا

تور مشهد هتل هلیا


تور مشهد بهار 95 | تور مشهد خرداد 95

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 42632و 88530609

نشانی هتل : خيابان امام رضا،کوچه فروزان,امام رضا 8

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نرخ ویژه تور مشهد با قطار
تور مشهد|با قطار| هتل صدف


تور مشهد بهار 95 | تور مشهد خرداد 95

مدت تور : دو شب و سه روز

نرخ ویژه تور زمینی مشهد با قطار

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو :42632و 88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد|با قطار| هتل الوند

هتل الوند مشهد


تور مشهد بهار 95 | تور مشهد خرداد 95

مدت تور : دو شب و سه روز

نرخ ویژه تور زمینی مشهد با قطار

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو :42632و 88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد|با قطار| هتل سلاطین


تور مشهد بهار 95 | تور مشهد خرداد 95

مدت تور : دو شب و سه روز

نرخ ویژه تور زمینی مشهد با قطار

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 42632و 88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد|با قطار| هتل آراد

مدت تور : دو شب و سه روز

نرخ ویژه تور زمینی مشهد با قطار

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 42632و88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد هتل اترک

هتل اترک مشهد


تور مشهد بهار 95 | تور مشهد خرداد 95

مدت تور : دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق سه تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، اقامت ،همراه با صبحانه + ناهار + شام

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 42632 و 88530609


تور مشهد نمونه اردیبهشت 95

در مورد تور مشهد بدانيم :

* تمامي تورهای مشهد آژانس چهارفصل با پروازهای ایرباس و یا بويينگ انجام ميشود.

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل همه روزه در 10 ساعت پروازی مختلف انجام ميشود بنابراين مسافران محترم تور مشهد می توانند زمان رفت و برگشت خود را با توجه به وجود ظرفيت خالی پروازها به دلخواه انتخاب نمایند.

* بليت ها، واچر هتل و ساير مدارك تور مشهد به صورت الكترونيكي صادر ميشود و مسافريني كه تمايل دارند غير حضوري رزرو خود را انجام دهند و يا قادر به مراجعه حضوری نيستند ميتوانند پس از واريز وجه، مدارك خود را به صورت ايميل و يا فاكس و يا در داخل فرودگاه دريافت كرده و سفر خود را انجام دهند

* ارائه شناسنامه برای احراز محرميت براي تمامي هتلهای داخلی الزامی است.

* ساعت چك اين و چك اوت هتلها به ترتيب 14 و 12 ميباشد بنابراين هنگام انتخاب ساعت پروازی تور مشهد خود به اين زمانبندی دقت كنيد . مسافرینی كه زمان پرواز انتخابی آنها خارج از اين زمان است ميتوانند در اين مدت وسايل خود را به لابي هتل تحويل داده و از زمان باقيمانده براي زيارت، خرید و... استفاده نمايند .

 


تور مشهد هتل سیمرغ

تور مشهد بهار 95   |   تور مشهد اردیبهشت 95

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: ... تومان

***********************************************

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

********************************************

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 42632و 8853060

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد هتل زيتون

تور مشهد هتل زیتون


تور مشهد بهار 95   |   تور مشهد اردیبهشت 95

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: ... تومان

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609 و 42632

***************************************************

تور مشهد هتل آپارتمان ترنم

هتل ترنم مشهد


تور مشهد بهار 95   |   تور مشهد اردیبهشت 95

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609 و42632

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد هتل مجلل درويشی

تور مشهد هتل مجلل درويشی


تور مشهد بهار 95   |   تور مشهد اردیبهشت 95

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: ...تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه، سرويس رایگان به حرم

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609 و 42632

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد هتل هليا

تور مشهد هتل هلیا


تور مشهد بهار 95   |   تور مشهد اردیبهشت 95

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 42632و 88530609

نشانی هتل : خيابان امام رضا،کوچه فروزان,امام رضا 8

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نرخ ویژه تور مشهد با قطار
تور مشهد|با قطار| هتل صدف


تور مشهد بهار 95   |   تور مشهد اردیبهشت 95

مدت تور : دو شب و سه روز

نرخ ویژه تور زمینی مشهد با قطار

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو :42632و 88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد|با قطار| هتل الوند

هتل الوند مشهد


تور مشهد بهار 95   |   تور مشهد اردیبهشت 95

مدت تور : دو شب و سه روز

نرخ ویژه تور زمینی مشهد با قطار

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو :42632و 88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد|با قطار| هتل سلاطین


تور مشهد بهار 95   |   تور مشهد اردیبهشت 95

مدت تور : دو شب و سه روز

نرخ ویژه تور زمینی مشهد با قطار

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 42632و 88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد|با قطار| هتل آراد

مدت تور : دو شب و سه روز

نرخ ویژه تور زمینی مشهد با قطار

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 42632و88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد هتل اترک

هتل اترک مشهد


تور مشهد بهار 95   |   تور مشهد اردیبهشت 95

مدت تور : دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق سه تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، اقامت ،همراه با صبحانه + ناهار + شام

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 42632 و 88530609


تور مشهد نمونه آبان 94

در مورد تور مشهد بدانيم :

* تمامي تورهای مشهد آژانس چهارفصل با پروازهای ایرباس و یا بويينگ انجام ميشود.

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل همه روزه در 10 ساعت پروازی مختلف انجام ميشود بنابراين مسافران محترم تور مشهد می توانند زمان رفت و برگشت خود را با توجه به وجود ظرفيت خالی پروازها به دلخواه انتخاب نمایند.

* بليت ها، واچر هتل و ساير مدارك تور مشهد به صورت الكترونيكي صادر ميشود و مسافريني كه تمايل دارند غير حضوري رزرو خود را انجام دهند و يا قادر به مراجعه حضوری نيستند ميتوانند پس از واريز وجه، مدارك خود را به صورت ايميل و يا فاكس و يا در داخل فرودگاه دريافت كرده و سفر خود را انجام دهند

* ارائه شناسنامه برای احراز محرميت براي تمامي هتلهای داخلی الزامی است.

* ساعت چك اين و چك اوت هتلها به ترتيب 14 و 12 ميباشد بنابراين هنگام انتخاب ساعت پروازی تور مشهد خود به اين زمانبندی دقت كنيد . مسافرینی كه زمان پرواز انتخابی آنها خارج از اين زمان است ميتوانند در اين مدت وسايل خود را به لابي هتل تحويل داده و از زمان باقيمانده براي زيارت، خرید و... استفاده نمايند .

 


تور مشهد هتل سیمرغ

تور مشهد پاییز 94    |   تور مشهد آبان 94

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: ... تومان

***********************************************

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

********************************************

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 42632و 8853060

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد هتل زيتون

تور مشهد هتل زیتون


تور مشهد پاییز 94    |   تور مشهد آبان 94

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: ... تومان

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609 و 42632

***************************************************

تور مشهد هتل آپارتمان ترنم

هتل ترنم مشهد


تور مشهد پاییز 94    |   تور مشهد آبان 94

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609 و42632

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد هتل مجلل درويشی

تور مشهد هتل مجلل درويشی


تور مشهد پاییز 94    |   تور مشهد آبان 94

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: ...تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه، سرويس رایگان به حرم

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609 و 42632

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد هتل هليا

تور مشهد هتل هلیا


تور مشهد پاییز 94    |   تور مشهد آبان 94

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 42632و 88530609

نشانی هتل : خيابان امام رضا،کوچه فروزان,امام رضا 8

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نرخ ویژه تور مشهد با قطار
تور مشهد|با قطار| هتل صدف


تور مشهد پاییز 94    |   تور مشهد آبان 94

مدت تور : دو شب و سه روز

نرخ ویژه تور زمینی مشهد با قطار

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو :42632و 88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد|با قطار| هتل الوند

هتل الوند مشهد


تور مشهد پاییز 94    |   تور مشهد آبان 94

مدت تور : دو شب و سه روز

نرخ ویژه تور زمینی مشهد با قطار

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو :42632و 88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد|با قطار| هتل سلاطین


تور مشهد پاییز 94    |   تور مشهد آبان 94

مدت تور : دو شب و سه روز

نرخ ویژه تور زمینی مشهد با قطار

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 42632و 88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد|با قطار| هتل آراد

مدت تور : دو شب و سه روز

نرخ ویژه تور زمینی مشهد با قطار

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 42632و88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد هتل اترک

هتل اترک مشهد


تور مشهد پاییز 94    |   تور مشهد آبان 94

مدت تور : دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: ... تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق سه تخته: ... تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، اقامت ،همراه با صبحانه + ناهار + شام

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 42632 و 88530609


دریافت تورهای لحظه آخری و نرخ ویژه از طریق تلگرام

 

در صورتیکه از تلفن همراه استفاده مینمایید میتوانید مستقیما بر روی لینک زیر کلیک کنید

https://telegram.me/chahaarfasl

ویا آدرس زیر را در تلگرام خود برای دوستان تایپ کرده و روی آن کلیک کنید

@chahaarfasl

با عضویت در کانال گردشگری تلگرام علاوه بر دریافت تورهای لحظه آخری و نرخ ویژه ، همچنین میتوانید در قرعه کشی هفتگی کانال نیز شرکت نمایید... اطلاعات بیشتر در مورد جوایز کانال گردشگری

تور مشهد تعطیلات شهریور 94

در مورد تور مشهد بدانيم :

* تمامي تورهای مشهد آژانس چهارفصل با پروازهای ایرباس و یا بويينگ انجام ميشود.

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل همه روزه در 10 ساعت پروازی مختلف انجام ميشود بنابراين مسافران محترم تور مشهد می توانند زمان رفت و برگشت خود را با توجه به وجود ظرفيت خالی پروازها به دلخواه انتخاب نمایند.

* بليت ها، واچر هتل و ساير مدارك تور مشهد به صورت الكترونيكي صادر ميشود و مسافريني كه تمايل دارند غير حضوري رزرو خود را انجام دهند و يا قادر به مراجعه حضوری نيستند ميتوانند پس از واريز وجه، مدارك خود را به صورت ايميل و يا فاكس و يا در داخل فرودگاه دريافت كرده و سفر خود را انجام دهند

* ارائه شناسنامه برای احراز محرميت براي تمامي هتلهای داخلی الزامی است.

* ساعت چك اين و چك اوت هتلها به ترتيب 14 و 12 ميباشد بنابراين هنگام انتخاب ساعت پروازی تور مشهد خود به اين زمانبندی دقت كنيد . مسافرینی كه زمان پرواز انتخابی آنها خارج از اين زمان است ميتوانند در اين مدت وسايل خود را به لابي هتل تحويل داده و از زمان باقيمانده براي زيارت، خرید و... استفاده نمايند .

 


تور مشهد هتل سیمرغ

تور مشهد تابستان 94|تور مشهد شهریور 94

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 370000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: 495000 تومان

***********************************************

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

********************************************

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 42632و 8853060

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد هتل زيتون

تور مشهد هتل زیتون

تور مشهد تابستان 94|تور مشهد شهریور 94

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 352000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: 456000 تومان

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609 و 42632

***************************************************

تور مشهد هتل آپارتمان ترنم

هتل ترنم مشهد

تور مشهد تابستان 94|تور مشهد شهریور 94

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 338000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: 348000 تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609 و42632

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد هتل مجلل درويشی

تور مشهد هتل مجلل درويشی

تور مشهد تابستان 94|تور مشهد شهریور 94

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 710000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: 714000 تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه، سرويس رایگان به حرم

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609 و 42632

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد هتل هليا

تور مشهد هتل هلیا

تور مشهد تابستان 94|تور مشهد شهریور 94

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 585000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: 610000 تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 42632و 88530609

نشانی هتل : خيابان امام رضا،کوچه فروزان,امام رضا 8

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نرخ ویژه تور مشهد با قطار
تور مشهد|با قطار| هتل صدف

تور مشهد تابستان 94|تور مشهد شهریور 94

مدت تور : دو شب و سه روز

نرخ ویژه تور زمینی مشهد با قطار

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 288000 تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو :42632و 88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد|با قطار| هتل الوند

هتل الوند مشهد

تور مشهد تابستان 94|تور مشهد شهریور 94

مدت تور : دو شب و سه روز

نرخ ویژه تور زمینی مشهد با قطار

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 275000 تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو :42632و 88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد|با قطار| هتل سلاطین

تور مشهد تابستان 94|تور مشهد شهریور 94

مدت تور : دو شب و سه روز

نرخ ویژه تور زمینی مشهد با قطار

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 268000 تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 42632و 88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد|با قطار| هتل آراد

مدت تور : دو شب و سه روز

نرخ ویژه تور زمینی مشهد با قطار

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 276000 تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 42632و88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور مشهد هتل اترک

هتل اترک مشهد

تور مشهد تابستان 94|تور مشهد شهریور 94

مدت تور : دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 441000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق سه تخته: 398000 تومان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدمات تور : پرواز ، اقامت ،همراه با صبحانه + ناهار + شام

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 42632 و 88530609


زیر مجموعه ها

تور مشهد - نوروز

تور مشهد نوروزي , تور مشهد نوروزی 

تورهای مشهد ویژه نوروز

تور مشهد - عید

تور مشهد عید نوروز , تور مشهد عید غدير , تور مشهد عید فطر , تور مشهد عید قربان

تورهاي مشهد ويژه تعطيلات عيد

تور مشهد - هتل قصر

تور مشهد در هتل قصر , تورهاي هتل قصر مشهد 

تور مشهد اقامت در هتل قصر

تور مشهد - هتل درویشی

تور هتل درويشي مشهد , تور مشهد اقامت در هتل درويشي

اقامت هتل درویشی مشهد

تور مشهد - هوایی

تور مشهد هوايي , تورهای هوایی مشهد 

معرفی تورهای مشهد هوایی

تور مشهد - با پرواز ماهان

تور مشهد با پرواز ماهان 

تورمشهد با ایرباس ماهان , معرفی تورهای مشهد با پرواز ماهان

تور مشهد  از تهران

معرفی تورهای خوب مشهد از تهران 

تورهای هوایی مشهد از تهران

تور مشهد -  فرهنگیان

تورهای مشهد ويژه فرهنگیان

تور مشهد هوایی تسهیلات ويژه فرهنگیان

تور مشهد ویژه صفر

تور مشهد دهه آخر صفر , تورهای مشهد محرم و صفر

معرفی تورهای مشهد ويژه دهه صفر

قیمت تور مشهد

قيمت تور مشهد هوايي , نرخ تور مشهد 

معرفی تورهای مشهد با قيمت هاي به روز 

تور لحظه آخری مشهد

تورهای مشهد لحظه آخری , تور لحظه آخر مشهد

نام نویسی تور لحظه آخری مشهد , ثبت نام تور لحظه آخری مشهد

تور دقیقه نودی مشهد

تورهاي مشهد دقيقه نود , تور مشهد 90

ثبت نام تورهای دقيقه نودي مشهد , نام نویسی تورهای مشهد دقیقه نودی

تور مشهد  زمستان

تور مشهد ويژه زمستان , تورهای زمستاني مشهد

قیمت تورهای مشهد زمستان , دي , دي , بهمن , اسفند

تور مشهد | بهار 
تور مشهد - تور خوب مشهد - تور ارزان مشهد - رزرو هتل مشهد

تور هوایی مشهد - تور چارتر مشهد - تور ارزان قیمت مشهد - قیمت تور مشهد - نرخ ویژه تور مشهد - تور ویژه بهار - تور فروردین مشهد - تور اردیبهشت مشهد - تور خرداد مشهد

تور چارتر مشهد

 تور مشهد - تور خوب مشهد - تور ارزان مشهد - رزرو هتل مشهد  
تور مشهد - قیمت ارزان تور مشهد - تور مشهد - تور خوب مشهد - تور ارزان مشهد - رزرو هتل مشهد - نرخ ویژه تور مشهد - قیمت تور مشهد - قیمت خوب تور مشهد - تور لحظه آخری مشهد - تور دقیقه نودی مشهد

تور هوایی مشهد

 تور مشهد -  تور خوب مشهد - تور ارزان مشهد - رزرو هتل مشهد

  تور مشهد -  تور خوب مشهد - رزرو هتل مشهد - نرخ ویژه تور مشهد - قیمت تور مشهد - قیمت خوب تور مشهد - تور مشهد هتل 5 ستاره - تور لوکس مشهد - تور هتل قصر مشهد - تور هتل مجلل درویشی مشهد - تور لاکچری مشهد

تور مشهد - تور خوب مشهد - تور ارزان مشهد - تور با قیمت مناسب مشهد

 قیمت تور مشهد - نرخ ویژه تور مشهد - پرواز مشهد - تور مشهد از تهران -

تور مشهد | عید نوروز

تور مشهد اردیبهشت

نرخ تور مشهد اردیبهشت

قیمت تور مشهد اردیبهشت

 

تور مشهد تابستان

معرفی تور مشهد تابستان, بهترین تور مشهد تابستان

تور ارزان تابستان مشهد, تور خوب مشهد تابستان

 

تور ارزان مشهد

معرفی تور ارزان مشهد, نرخ تور ارزان مشهد

قیمت تور ارزان مشهد ,بهترین تور ارزان مشهد

 

 

تور مشهد مرداد

معرفی تور مشهد مرداد, رزرو آنلاین تور مشهد مرداد

تور ارزان مشهد مرداد , تور خوب مشهد مرداد

 

 

تور مشهد ماه رمضان

نرخ تور مشهد ماه رمضان, معرفی تور مشهد ماه رمضان

تور خوب مشهد ماه رمضان, تور ارزان مشهد ماه رمضان

 

تور مشهد عید فطر

تور های مناسبتی , نرخ تورهای مشهد ویژه عید فطر

تور ویژه عید فطر ، قیمت تورهای مشهد عید سعید فطر

 

تور مشهد مهر

تورهای مشهد ویژه مهر,قیمت تور مشهد ویژه مهرماه,نرخ تور مشهد ویژه مهر,تور ارزان مشهد مهر ماه,بهترین تور مشهد مهرماه,معرفی تورهای مشهد ویژه مهر ماه,تور مشهد در پاییز

تورهای مشهد ویژه مهر,قیمت تور مشهد ویژه مهرماه,نرخ تور مشهد ویژه مهر,تور ارزان مشهد مهر ماه,بهترین تور مشهد مهرماه,معرفی تورهای مشهد ویژه مهر ماه,تور مشهد در پاییز

تور مشهد پاییز

تورهای مشهد ویژه پاییز,نرخ تورهای مشهد ویژه پاییز,قیمت تورهای مشهد ویژه پاییز,بهترین تورهای مشهد ویژه پاییز,ارزانترین تورهای مشهد ویژه پاییز,معرفی تورهای مشهد ویژه پاییز,تورهای ارزان مشهد در پاییز,تورهای مشهد ویژه پاییز 92 ,تورهای خوب و ارزان مشهد ویژه پاییز,تور مشهد در پاییز

تورهای مشهد ویژه پاییز,نرخ تورهای مشهد ویژه پاییز,قیمت تورهای مشهد ویژه پاییز,بهترین تورهای مشهد ویژه پاییز,ارزانترین تورهای مشهد ویژه پاییز,معرفی تورهای مشهد ویژه پاییز,تورهای ارزان مشهد در پاییز,تورهای مشهد ویژه پاییز 92 ,تورهای خوب و ارزان مشهد ویژه پاییز,تور مشهد در پاییز

تور مشهد آبان

معرفی تور های مشهد ویژه آبان ماه,نرخ تور مشهد آبان,ارزانترین تور مشهد ویژه آبان ماه,تور ارزان مشهدر در آبان ,نرخ تور مشهد ویژه آبان,معرفی تور مشهد در آبان ماه,تور مشهد آبان 92 ,رزرو هتل و بللیط مشهد آبان ماه,ترزرو تور مشهد ویژه آبان ماه,تورهای مشهد در آبان,هتل و بلیط مشهد آبان ماه,تور مشهد ویژه آبا,تور لحظه آخری مشهد در آبان,تور مشهد هوایی ویژه آبان ماه

معرفی تور های مشهد ویژه آبان ماه,نرخ تور مشهد آبان,ارزانترین تور مشهد ویژه آبان ماه,تور ارزان مشهدر در آبان ,نرخ تور مشهد ویژه آبان,معرفی تور مشهد در آبان ماه,تور مشهد آبان 92 ,رزرو هتل و بللیط مشهد آبان ماه,ترزرو تور مشهد ویژه آبان ماه,تورهای مشهد در آبان,هتل و بلیط مشهد آبان ماه,تور مشهد ویژه آبا,تور لحظه آخری مشهد در آبان,تور مشهد هوایی ویژه آبان ماه

تور مشهد آذر

تور مشهد آذر,قیمت تور مشهد آذر,نرخ تور مشهد آذر,ارزانترین تور مشهد آذر,بهترین تور مشهد آذر,معرفی تور مشهد آذر,تورهای مسافرتی مشهد ویزه آذر ,تور خوب و ارزان مشهد در آذرماه,تور لحظه آخری مشهد ویژه آذر,تور لحظه آخری مشهد ویژه آذر,تورهای خوب و ارزان مشهد در آذرماه,تور مشهد ویژه آذر,برترین تورهای مشهد در آذرماه,رزرو هتل و بلیط مشهد ویژه آذرماه,تور زمینی و هوایی مشهد ویژه آذر

تور مشهد آذر,قیمت تور مشهد آذر,نرخ تور مشهد آذر,ارزانترین تور مشهد آذر,بهترین تور مشهد آذر,معرفی تور مشهد آذر,تورهای مسافرتی مشهد ویزه آذر ,تور خوب و ارزان مشهد در آذرماه,تور لحظه آخری مشهد ویژه آذر,تور لحظه آخری مشهد ویژه آذر,تورهای خوب و ارزان مشهد در آذرماه,تور مشهد ویژه آذر,برترین تورهای مشهد در آذرماه,رزرو هتل و بلیط مشهد ویژه آذرماه,تور زمینی و هوایی مشهد ویژه آذر

تور مشهد دی

تور مشهد دیماه,تور مشهد ویژه دی ماه,تور مشهد دی,تور خوب و ارزان مشهد دی,ارزانترین تور مشهد ویژه دی,معرفی تور مشهد در دی ماه,نرخ تور مشهد ویژه دی,قیمت تور مشهد ویژه دی ماه,تورهای ارزان مشهد ویژه دی,تور مشهد در دی ماه,تور لحظه آخری مشهد ویژه دی ماه,تور زمینی و هوایی مشهد ویژه دی ماه,تور مشهد با قطار در دی,تور زمینی مشهد ویژه دی ماه,تورهای ارزان مشهد دی

تور مشهد دیماه,تور مشهد ویژه دی ماه,تور مشهد دی,تور خوب و ارزان مشهد دی,ارزانترین تور مشهد ویژه دی,معرفی تور مشهد در دی ماه,نرخ تور مشهد ویژه دی,قیمت تور مشهد ویژه دی ماه,تورهای ارزان مشهد ویژه دی,تور مشهد در دی ماه,تور لحظه آخری مشهد ویژه دی ماه,تور زمینی و هوایی مشهد ویژه دی ماه,تور مشهد با قطار در دی,تور زمینی مشهد ویژه دی ماه,تورهای ارزان مشهد دی

تور مشهد بهمن

قیمت تور مشهد بهمن,نرخ تور مشهد بهمن,ارزانترین تور مشهد بهمن,رزرو تور مشهد بهمن,بهترین تور مشهد بهمن,معرفی تور مشهد بهمن,تور ارزان و خوب مشهد ویژه بهمن ماه ,تور 2 شب و 3 روز مشهد ویژه بهمن ماه,تور خوب و ارزان مشهد در بهمن ,تورهای لحظه آخری مشهد ویژه بهمن ماه

قیمت تور مشهد بهمن,نرخ تور مشهد بهمن,ارزانترین تور مشهد بهمن,رزرو تور مشهد بهمن,بهترین تور مشهد بهمن,معرفی تور مشهد بهمن,تور ارزان و خوب مشهد ویژه بهمن ماه ,تور 2 شب و 3 روز مشهد ویژه بهمن ماه,تور خوب و ارزان مشهد در بهمن ,تورهای لحظه آخری مشهد ویژه بهمن ماه

تور مشهد اسفند

قیمت تور مشهد اسفند,نرخ تور مشهد اسفند,ارزانترین تور مشهد اسفند,رزرو تور مشهد اسفند,بهترین تور مشهد اسفند,معرفی تور مشهد اسفند,تور ارزان قیمت مشهد اسفندماه,تور مشهد ویژه اسفند ماه,تور مشهد اسفند,تور هوایی و زمینی مشهد ویژه اسفند ,تور مشهد با قطار اسفند

قیمت تور مشهد اسفند,نرخ تور مشهد اسفند,ارزانترین تور مشهد اسفند,رزرو تور مشهد اسفند,بهترین تور مشهد اسفند,معرفی تور مشهد اسفند,تور ارزان قیمت مشهد اسفندماه,تور مشهد ویژه اسفند ماه,تور مشهد اسفند,تور هوایی و زمینی مشهد ویژه اسفند ,تور مشهد با قطار اسفند

تور مشهد فروردین

قیمت تور مشهد فروردین,نرخ تور مشهد فروردین,ارزانترین تور مشهد فروردین,معرفی تور مشهد فروردین,تور ارزان مشهد ویژه فروردین,تور خوب و ارزان مشهد در فروردین ماه,نرخ تور مشهد در فروردین ماه,تور مشهد ویژه فروردین

قیمت تور مشهد فروردین,نرخ تور مشهد فروردین,ارزانترین تور مشهد فروردین,معرفی تور مشهد فروردین,تور ارزان مشهد ویژه فروردین,تور خوب و ارزان مشهد در فروردین ماه,نرخ تور مشهد در فروردین ماه,تور مشهد ویژه فروردین

تور مشهد خرداد

قیمت تور مشهد خرداد ,نرخ تور مشهد خرداد ,ارزانترین تور مشهد خرداد ,رزرو تور مشهد خرداد ,بهترین تور مشهد خرداد ,معرفی تور مشهد خرداد ,تور ارزان قیمت مشهد ویژه خرداد ماه 93,تور مشهد ویژه خرداد ,تور مشهد خرداد ماه,تور ارزان مشهد ویژه خرداد ماه,نرخ ویژه تور مشهد ویژه خرداد ماه

قیمت تور مشهد خرداد ,نرخ تور مشهد خرداد ,ارزانترین تور مشهد خرداد ,رزرو تور مشهد خرداد ,بهترین تور مشهد خرداد ,معرفی تور مشهد خرداد ,تور ارزان قیمت مشهد ویژه خرداد ماه 93,تور مشهد ویژه خرداد ,تور مشهد خرداد ماه,تور ارزان مشهد ویژه خرداد ماه,نرخ ویژه تور مشهد ویژه خرداد ماه

 

تور مشهد 94

تورهای مشهد 94, بهترین تور مشهد 94, ارزان ترین تور مشهد 94

تور مشهد ارزان 94, تور مشهد لحظه آخری 94

 

تور مشهد تیر

تورهای  مشهد تیر, قیمت تور مشهد تیر, نرخ تور مشهد تیر

بهای تور مشهد تیر,تور لحظه آخری مشهد تیر

تور مشهد شهریور

قیمت تور مشهد شهریور ,نرخ تور مشهد شهریور ,بهای تور مشهد شهریور

رزرو تور مشهد شهریور,ارزان ترین تور مشهد شهریور

 

تور مشهد با قطار

نرخ تور مشهد با قطار

تور مشهد با قطار ارزان

 

نرخ تور مشهد

قیمت نرخ تور مشهد,ارزان ترین نرخ تور مشهد,بهترین نرخ تور مشهد

نرخ ارزان تور مشهد, لیست نرخ تور مشهد

بهای تور مشهد

قیمت بهای تور مشهد,نرخ بهای تور مشهد,ارزان ترین بهای تور مشهد

بهای ارزان تور مشهد, لیست بهای تور مشهد

تور مشهد 2 شب و 3 روز

قیمت تور مشهد 2 شب و 3 روز ,نرخ تور مشهد 2 شب و 3 روز ,بهای تور مشهد 2 شب و 3 روز

بهترین تور مشهد 2 شب و 3 روز ,ارزان ترین تور مشهد 2 شب و 3 روز

تور مشهد سه شب و چهار روز

قیمت تور مشهد سه شب و چهار روز ,نرخ تور مشهد سه شب و چهار روز ,بهای تور مشهد سه شب و چهار روز

بهترین تور مشهد سه شب و چهار روز ,تور ارزان مشهد سه شب و چهار روز

تور مشهد نرخ ویژه

قیمت تور مشهد نرخ ویژه ,نرخ تور مشهد نرخ ویژه ,بهای تور مشهد نرخ ویژه

رزرو تور مشهد نرخ ویژه ,بهترین تور مشهد نرخ ویژه

تور مشهد با پرواز زاگرس

قیمت تور مشهد با پرواز زاگرس,نرخ تور مشهد با پرواز زاگرس,بهای تور مشهد با پرواز زاگرس

بهترین تور مشهد با پرواز زاگرس,بهترین تور مشهد با پرواز زاگرس

تور مشهد با پرواز آتا

قیمت تور مشهد با پرواز آتا,نرخ تور مشهد با پرواز آتا,بهای تور مشهد با پرواز آتا

بهترین تور مشهد با پرواز آتا,بهترین تور مشهد با پرواز آتا 

تور مشهد با پرواز کاسپین

قیمت تور مشهد با پرواز کاسپین,نرخ تور مشهد با پرواز کاسپین,بهای تور مشهد با پرواز کاسپین

رزرو تور مشهد با پرواز کاسپین,بهترین تور مشهد با پرواز کاسپین

تور مشهد محرم

بهترین تور مشهد محرم ,قیمت تور مشهد محرم ,نرخ تور مشهد محرم

بهای تور مشهد محرم ,رزرو تور مشهد محرم

تور مشهد از شیراز

قیمت تور مشهد از شیراز ,نرخ تور مشهد از شیراز ,بهای تور مشهد از شیراز

بهترین تور مشهد از شیراز ,تور ارزان مشهد از شیراز

تور مشهد از اصفهان

قیمت تور مشهد از اصفهان ,نرخ تور مشهد از اصفهان ,بهای تور مشهد از اصفهان

تور ارزان مشهد از اصفهان,زرو تور مشهد از اصفهان

تور مشهد از تبریز

قیمت تور مشهد از تبریز ,نرخ تور مشهد از تبریز ,بهای تور مشهد از تبریز

بهترین تور مشهد از تبریز ,رزرو تور مشهد از تبریز

 

تور مشهد 95

قیمت تور مشهد 95,نرخ تور مشهد 95,بهای تور مشهد 95

بهترین تور مشهد 95,ارزان ترین تور مشهد 95

 

 

تور مشهد نمونه

قیمت تور مشهد نمونه,نرخ تور مشهد نمونه,بهای تور مشهد نمونه

بهترین تور مشهد نمونه,ررزو تور مشهد نمونه