هتل صدف مشهد :

هتل صدف مشهد با مدیریتی مجرب در خيابان راه آهن خيابان شهيد هاشمی نژاد واقع است .