هتل رخش . مشهد :

هتل رخش مشهد موقعیت جغرافیایی ویژه ای دارد . این هتل در خیابان 38 امام رضا و دقیقا پشت هتل قصر طلایی قرار دارد