قیمت تور مشهد

هتل سیمرغ

 

 قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 204000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: 250000 تومان

***************************************************

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

***************************************************

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

هتل زيتون

 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 204000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: 250000 تومان

*******************************************

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

*******************************************

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

هتل آپارتمان ترنم

 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 200000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: 240000 تومان

***************************************

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

*************************************

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

هتل مجلل درويشی

 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 540000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: 580000 تومان

*******************************************

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار ، سرويس به حرم و مراكز خرید

******************************************

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

هتل هليا

 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 220000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: 250000 تومان

***************************************

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

***************************************


توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609

نشانی هتل : خيابان امام رضا،کوچه فروزان,امام رضا 8