صنایع دستی مشهد فیروزه تراشی

صنایع دستی مشهد فیروزه تراشی

فیروزه یکی از قدیمی ترین سنگ های معروف در دنیاست. زیبایی اش در طول تاریخ در ردیف سنگ های پرراز و رمز است و افسانه های زیادی درباره این سنگ گفته شده است. فیروزه  در طول قرنها انسانهای زیادی را علاقمند به خود کرده است.مشهدمقدس به علت نزدیک بودن به شهر نیشابور از زمانهای قدیم محل عرضه و تراش این سنگ زیبا بوده است.تراش فیروزه در ایران مانند سنگ فیروزه مرغوبترین نوع تراش در جهان به شمار می آید و تعداد زیادی از مردم  فیروزه تراشی را  به یکدیگر یاد داده اند و این شغل را امرار معاش خود می دانند.