جاذبه های مشهد مقدس

اصلی ترین جاذبه شهر مشهد بدون شک حرم مطهر رضوی است ولی جدای از  حرم،  شهر مشهد جاذبه های دیگری نیز در خود دارد. آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی, آرامگاه نادرشاه افشار، مسجد جامع گوهرشاد و مقبره امیر غیاث الدین ملکشاه و بنای هارونیه در توس برخی این جاذبه ها هستند. مناطق ییلاقی و تفریگاههای بسیاری در اطراف این شهر وجود دارد مثل: شاندیز، عنبران، زشك و جاغرق از آن جمله‌اند.