بازارهای مشهد

شهر مقدس مشهد هر سال میزبان میلیون ها زائر می باشد. و در هر سفر خرید لوازم ضروری و سوغات یکی از مسائل گردشگران محسوب می شود. از بازارهای خوب و مهم  مشهد می توان به چند بازار زیر اشاره کرد. 

  بازار رضا, بازار مرکزی مشهد , زیست خاور, مرکز تجاری پروما, الماس شرق و بازار بین المللی